1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
Győri Tamás EV. 4028 Debrecen, DOBSINA UTCA 15.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Játékban az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:
2.1. Az Instagram.com közösségi oldal regisztrált tagja;
2.2. Teljesíti a felhívásban szereplő feladatot az adott határidő lejártáig. A Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
Játék 2021.12. 15. – 2022.01.31. 23:59-ig tart.*

4. NYEREMÉNYEK:
🥇A főnyeremény: BELSŐ KAMERÁS TANDEMUGRÁS

5. A JÁTÉK MENETE
5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.2. Nyereményjátékban az alábbi módon lehet részt venni: Az facebook.com közösségi oldalon regisztrált felhasználó játékos a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező hivatalos Instagram oldalán (https://www.facebook.com/adrenalintandem) a Nyereményjáték bejegyzésnél a játék lépéseit követi (bekövetés, like, tag) és a kirakott képhez fűzött hozzászólásban megjelöli két ismerősét. Amennyiben a Játékos a minden lépést teljesített, úgy részt vesz a játék végeztével rendezett sorsoláson. A sorsolás időpontja: 2022. 01. 01. 10:00. A nyertesek értesítését a Nyereményjáték lezárultát követő 24 órán belül a Szervező végzi üzeneten keresztül.

6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE
6.1. A sorsolást követően a nyertesnek 24 órán belül üzenetben vagy e-mailben fel kell vennie a szervezővel a kapcsolatot.
6.2. A főnyeremények átvétele személyesen.
6.3. A nyeremény pénzre nem váltható.

7. ADÓZÁS
7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli

8. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK
8.1. A játékban a Szervező, illetve a munkatársai és azok törvényben meghatározott családtagjai nem vehetnek részt.
8.2. A Szervező nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.

9. ADATVÉDELEM
9.1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.
9.2. A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban az Instagram-mal, az Instagram semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt. A közzétett információ nem jut az Instagram birtokába. Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a Szervezőkhöz továbbítható, és nem az Insagram-hoz
9.3. A hozzászólással a játékosok automatikusan elfogadják a Adrenalin Tandem adatkezelési tájékoztatóját (Adatvédelmi nyilatkozat: https://adrenalintandem.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/)
****
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.

Győri Tamás EV. 4028 Debrecen, DOBSINA UTCA 15.