Általános Szerződési Feltételek

hatályos 2020.02.01.

 1. Ajándékkupon: Tandemugrás kupon ajándékozható a honlapon lévő űrlap pontos kitöltésével, nyomtatásával. Az utalvány honlapról történő letöltése, kitöltése önmagában ugrásra nem jogosít, ahhoz foglaló illetve díjfizetés valamint időpontfoglalás szükséges.
 2. Időpont foglaláshoz a kiválasztott díjú ugrás honlap szerinti összegének kiegyenlítése, készpénzes vagy a K&H Banknál Győri Tamás névre, 10403428-50526852-70861009 számlaszámra történő átutalása szükséges. 
 3. A befizetett összegekről nyugtát állítunk ki, az esetleges számlaigény előre, e-mailben jelzendő az info@adrenalintandem.hu e-mail címre név és számlázási cím megadása mellett.
 4. A kifizetett utalvány, összeg alapján a megállapodás a tandemugrásra létrejött, amely alapján a tandempilóta a tandemugrást, mint szolgáltatást nyújtja, a tandemutas pedig a szolgáltatás igénybevételére jogosult.
 5. A kifizetett tandemugrás/utalvány nem visszaváltható, kifizetett összeg nem jár vissza, ugyanakkor az utalvány másra átruházható, elajándékozható, más által felhasználható. 
 6. A kifizetett utalvány/összeg a teljes összeg kifizetésétől számított egy éven belül használható fel, fontos, illetve váratlan okból kérelemre meghosszabbítható.
 7. Időpont foglalás a teljes összeg kifizetésével egyidejűleg, illetve azt követően történik.
 • A lefoglalt időpont változtatására a megrendelő, illetve a tandemutas részéről főszabály szerint lehetőség nincs, váratlan, elháríthatatlan akadály a tudomásszerzést követően nyomban (aznap) jelzendő, ha a jelzés elmarad, vagy az az ugrást megelőző három napon belüli a lefoglalt időpont fenntartása és kihasználatlansága miatt 30.000 Ft levonásra kerül a befizettet összegből. Amennyiben a megrendelő/tandemutas fizetett és az így elmaradt ugrás pótlását nem kívánja, a befizetett összeg nem jár vissza, azt elveszíti. Ha a tandemutas a repülőgépen gondolja meg magát az ugrás teljesítettnek tekintendő.
 • A lefoglalt időpont a tandempilóta részéről előzetesen, alapos indokkal (pl. repülési, technikai okok, időjárási körülmények) módosítható. Ritka esetben előfordulhat, hogy a tandemugrás megjelenés ellenére a foglalt napon nem várt körülmény miatt elmarad, ebben az esetben új időpont foglalására kerül sor. A tandempilóta általi előzetes, illetve adott napi indokolt foglalási időpont módosítás árcsökkentést, illetve foglaló/befizetett összeg visszafizetési kötelezettséget nem jelent.
 • A foglaláshoz szükséges adatok: megrendelő/tandemutas személy adatai, elérhetősége (név, e-mail cím, telefonszám), számlaigény esetén az ehhez szükséges adatok (név, cím, adószám), az ugrás esetleges helyszínei, a tandemutas testsúlya, a kiválasztott időpont, a választott tandemugrás csomag.
 • A foglalás elküldésével elfogadottnak tekintendő az, hogy az abban közölt adatokat az ugrás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kezeljük, azt más, illetéktelen személynek tovább nem adjuk.
 • Az ugrásról készült fotó illetve videó a honlapon illetve a facebook oldalon reprezentatív céllal megosztható.
 • Tandemugrás helyszínek: Miskolc, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza, Börgönd
 • Foglalható időpontok: honlap szerinti táblázat.
 • Minden utasnak az ugrás előtt ki kell töltenie egy tandemutas nyilatkozatot, ami az ugrás egyik feltétele.
 • Részvételi feltételek
 • SÚLYHATÁR:
  Az ejtőernyő terhelhetősége miatt az ugró maximum 115 kg súlyú lehet, így a felső súlyhatár 115 kg. Átlagostól eltérő testalkat esetén a súly és a magasság aránya is számít. 90 kg-ot meghaladó testsúly esetén az ugrás árához 90 kg/100 kg fölött van, az plusz 5.000/10.000 forint számítandó 105 kg-ig. 105-115 kg között is megoldható az ugrás egyedi elbírálás alapján. A helyszínen testsúlymérés történik.

  KORHATÁR:
  Gyakorlatilag nincs, ugyanakkor a minimum 140 cm-es magasságot el kell érni, továbbá a megfelelő szellemi és fizikai állapot megléte az ugrás biztonságos végrehajtásához elengedhetetlen. 18 éves kor alatt a szülő írásos beleegyezése és személyes jelenléte is szükséges. Megfelelő fizikai állapot esetén nincs felső korhatár.

  EJTŐERNYŐS TANDEMUGRÁS EGÉSZSÉGÜGYI KIZÁRÓ OKAI:
  Ha valaki alapvetően egészséges, az gyakorlatilag ugorhat is. Az ejtőernyős tandemugrást mindenki saját akaratából és saját felelősségére hajtja végre. Kizáró okok: különféle gerinc problémák, epilepszia, csontritkulás, keringési panaszok, szívpanaszok, orvosi, elme,- illetve ideggyógyászati kezelés, pszichés intolerancia (pl.: bezártságtól, magasságtól való beteges, fóbiás félelem). Egyéb panaszok esetén a kezelő orvostól kell hozni ejtőernyős ugrásra való alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatot, miszerint egészségügyi kizáró ok nem áll fent. Hölgyek esetében a terhesség kizáró ok. A tandempilótának nem feladata az egészségügyi alkalmasság vizsgálata, e körben a tandemutas saját felelősségére nyilatkozik. Ugyanakkor, ha a tandemutas az ugrás alkalmával arra észlelhetően nem alkalmas állapotban jelenik meg vagy a gépelhagyást megelőzően magatartása a tandemugrás biztonságos végrehajtását veszélyezteti a tandempilóta a tandemugrást megtagadhatja. Utóbbi esetben a tandemugrás teljesítettnek minősül.

 • Ez a sporttevékenyég fokozott veszéllyel járó tevékenységnek minősül. A tandemugrás igénybevétele az ugró részéről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:520.§ a) pontja szerinti beleegyezésnek minősül.
 1. A tandemugrás gyakorlása során sérülés, maradandó károsodás szenvedhető, vagy az az élet elveszítésével is járhat, még a légijármű üzembentartó, a tandempilóta és más személyek gondos eljárása ellenére is.
 2. A tandemugrás során elszenvedett sérülések, esetleges balesetek miatt a légijármű üzembentartójával, azok alkalmazottaival, a tandempilótával, avagy a fokozott veszéllyel járó „tandemugró tevékenység” bármely résztvevőjével szemben a tandemutas illetve hozzátartozói részéről, jogi képviselő útján vagy a nélkül kártérítési igény nem érvényesíthető, az esetlegesen felmerülő károkat a tandemutas maga viseli (Ptk.6:539.§ (3) bekezdés).
 3. A tandemutas tandemugrás során tett hirtelen, váratlan, nem kezelhető, az ugrást negatívan befolyásoló magatartása a Ptk. 6:535.§ (1) bekezdése szerinti elháríthatatlan oknak minősül.
 • ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő a tandemugrásra online jelentkezések tevékenységével kapcsolatban kezeli a jelentkezők (felhasználók) személyes adatait, kizárólag a jelentkezések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak általa kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő elérhetősége: +36-20-777-9034, info@adrenalintandem.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: tandemugrásra jelentkezők.

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a jelentkezés során megadott az ugrás teljesítéséhez szükséges adatok: megrendelő neve, megajándékozott neve (ajándékutalvány esetén), tandemutas neve, elérhetőség (telefon, email), tandemutas súlya, magassága, tandemugrás tervezett dátuma.

Az adatgyűjtés, kezelés célja: a jelentkezések rögzítése és megvalósíthatóságuk elbírálása, informácónyújtás.